Voor wie

Maakt en routeert ontwerpbesluiten

Steller

Met digitale invulvelden maakt u snel en efficiënt ontwerpbesluiten. U bepaalt zelf de inhoud, de invulvelden borgen standaardisatie. De routering van voorstellen stelt u eenvoudig in. Tijdens het gehele besluitvormingsproces houdt u inzage in de status van het voorstel. Wijzigingen worden zichtbaar in de zogenaamde audittrail.

ProcesSteller icoon

 • Schrijf een voorstel
 • Vraag advies
 • Krijg feedback en goedkeuring
 • Geef behandeling aan

Voordelen

 • gebruiksvriendelijke sjablonen
 • instelbare processtappen
 • automatische procesbewaking
 • audittrail met versiebeheer

U werkt in

 • beveiligde webomgeving

Agendeert en publiceert de collegevergadering

Bestuurssecretariaat

U ontvangt voorstellen automatisch, controleert deze en maakt op eenvoudige wijze agendapunten aan. De juiste stukken worden automatisch gepubliceerd. Al voor de collegevergadering laat u bestuurders conform - of niet conform verklaren. U agendeert en onderscheidt hamer- en bespreekstukken. Zelfs tijdens de vergadering kunt u de agenda nog wijzigen. Na de vergadering zet u de stukken voor verdere behandeling door in de keten.

Procesicoon secretariaat

 • Ontvang voorstellen digitaal en uniform
 • Controleer en agendeer voorstellen
 • Ontvang conformverklaringen vóór de collegevergadering
 • Agendeer hamer- en bespreekstukken
 • Laat paraferen en zet door

Voordelen

 • agenderen wordt controleren
 • versterkt uw regierol
 • eenvoudig afhandelen vergadering
 • automatische attendering

U werkt in

 • beveiligde webomgeving

Digitale behandeling van voorstellen in vergadering

College van B&W

U ontvangt agenda's en stukken digitaal in uw vergader-app. Al voor de vergadering kunt u conform of niet-conform verklaren. En ziet wat uw collega's vinden. Conformstukken komen als hamerstuk terug op de agenda. De overige onderwerpen als bespreekstuk. U kunt de voorstellen lezen, notities maken en delen en digitaal uw akkoord geven.

Procesicoon raad

 • Lees de stukken van de conceptvergadering
 • Verklaar conform of niet-conform
 • Vergader papierloos, maak en deel notities
 • Accordeer en parafeer stukken digitaal

Voordelen

 • alle vergaderingen in één app
 • online én offline werken
 • notities maken en delen
 • backup in veilige cloud

U werkt in

 • beveiligde webomgeving
 • tablet app

Bekrachtigt en formaliseert besluiten

Gemeentesecretaris

U ontvangt te paraferen voorstellen in uw digitale werkvoorraad. U controleert de stukken en de individuele akkoordverklaringen. U maakt notities, parafeert en bekrachtigt voorstellen.

Procesicoon

 • Ontvang voorstellen digitaal
 • Ontvang individuele akkoordverklaringen
 • Controleer en parafeer
 • Accordeer en finaliseer voorstellen

U werkt in

 • beveiligde webomgeving
 • tablet app

Agendeert en publiceert de raadsvergadering

Griffie

U ontvangt voorstellen automatisch, controleert deze en maakt op eenvoudige wijze de agendapunten aan. De juiste stukken worden automatisch gepubliceerd. Ook tijdens de vergadering kunt u de agenda nog wijzigen. Besluitenlijsten genereert u automatisch. Stemgedrag verwerkt en publiceert u digitaal. Openbare informatie wordt automatisch in uw inwonersportaal gepubliceerd. Samen met live- en on demand webcasts. Met de automatische themanieuwsbrief informeert u geïnteresseerden over nieuwe informatie van relevante onderwerpen.

Procesicoon

 • Ontvang voorstellen digitaal
 • Controleer en agendeer
 • Pas de agenda naar wens aan
 • Genereer besluitenlijsten
 • Publiceer stemgedrag
 • Toon live- en on-demand webcasts

Voordelen

 • agenderen wordt controleren
 • datagedreven, bespaart tijd
 • automatische besluitenlijsten
 • automatische publicatie in app en RIS

U werkt in

 • beveiligde webomgeving

Vergadert papierloos en neemt besluiten

Gemeenteraad en commissies

U ontvangt agenda's en stukken digitaal in uw vergader-app. Openbare én besloten informatie. Lees de stukken, maak en deel notities en geef digitaal uw akkoord. Tijdens het debat zoomt de camera automatisch op u in als u het woord neemt. Na afloop ziet u al uw spreekfragmenten terug in het on-demand webarchief.

Procesicoon gemeenteraad

 • Lees alle stukken voor de vergadering
 • Openbaar en besloten
 • Vergader papierloos, maak en deel notities
 • Stem digitaal
 • Raadpleeg uw spreekfragmenten live en on-demand

 

Voordelen

 • alle vergaderingen in één app
 • online én offline werken
 • notities maken en delen
 • backup in veilige cloud

U werkt in

 • beveiligde webomgeving
 • tablet app

Raadplegen openbare raadsinformatie

Inwoners en bedrijven

bezoekers icoonHet inwonersportaal presenteert openbare raadsinformatie op overzichtelijke wijze: agenda's, stukken, stemgedrag, webcasts, themadossiers, sprekersfragmenten, achtergrondnieuws en social media. Inclusief responsmogelijkheden. Veel informatie wordt tevens als Open Data aangeboden voor hergebruik door derden. De krachtige zoekmachine helpt bij het snel vinden van de juiste informatie.

 

Voordelen

 • Toegankelijk door webrichtlijnen
 • Hergebruik door Open Data
 • Informatie snel vindbaar
 • Transparantie gegarandeerd 

U werkt in

 • openbare webomgeving
 • openbare tablet app
Aanmelden nieuwsbrief

Contactgegevens

Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer

T 015 25 11 000
F 015 25 11 001

Top